Om Billedbureauet

Nemt, hurtigt og billigt
Står du lige og mangler et digitalt billede med lidt tekst om Gudenåens udløb i Randers eller måske dens udspring i Tinnet Krat, så er det Jakobsen Images du skal bruge.

1 – 2 - 3 og du har downloaded tekst, billeder og er videre med arbejdet.


Hvordan:
Søg f.eks. på Gudenå - alle billeder med Gudenåen kommer frem med en lille tekst.

Eller:
Du skal bruge et billede af Gudenåen og de områder den løber igennem i Randers Kommune til Visit Randers f.eks.
Gå ind på afsnittet med Randers Kommune. Her er alle billeder og tekster fra Randers Kommune samlet.


Hvem:

Billeder til alle som har et behov for billeder fra et bestemt sted i primært Danmark.

Det kan være kommuner, virksomheder, nyhedsmedier og mediebureauer.


Hvad:

Digitale billeder med tekst fra danske byer og det danske landskab.

Billederne er alle med en lille fortællende tekst om stedet eller en historie som hører til det pågældende sted.

Alle billeder er samlet i den kommune de er optaget i, men specifikke billeder kan søges individuelt.
D.v.s. er behovet billeder og tekst fra f.eks. Randers Kommune, kan det nemt og hurtigt findes her.

Alle billederne kan direkte downloades som 72 dpi filer og fremadrettet vil nye billeder også kunne downloades som 300 dpi

Stor størrelse og fri benyttelse kontakt Ole Jakobsen

Hvorfor:

Behovet for billeder er stigende.

Det ses alle steder. Ja man kan ligefrem sige at verden drukner i billeder.

Stock billeder, billeder fra mobil telefon og gratis billeder i alle mulige sammenhænge.

Men hvad er der ved at hente internationale stock billeder, hvis behovet er billeder med et dansk udtryk eller lokale billeder fra et specifikt sted.

Her gør vi en forskel.

Billeder fra Ole Jakobsen/den utraditionelle er altid ledsaget af en mindre eller større tekst, det giver en høj bruger venlighed til mange medier.

Lokale billeder med tekst giver en høj sikkerhed for et professionelt slut produkt.