Handelsbetingelser

JakobsenImages.dk Handelsbetingelser for digital Billedbureau:

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk
Organisationsform: virksomhed
CVR-nr. 78316454
Adresse: Jyllandsgade 7, 8900 Randers C
E-mail adresse: ole@den-utraditionelle.dk
Telefonnummer: 21 66 00 10

 

”Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret.
Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.”


For JakobsenImages.dk billeder gælder det, at den af aftalen omfattede ret til reproduktion af billeder ikke omfatter de afbillede personers tilladelse til offentliggørelse. Det er Kundens ansvar at indhente tilladelse til offentliggørelse fra de personer, som er afbillede. Hvis en person afbilledes i en sammenhæng, der kan opfattes som krænkende, er det Kunden, som er ansvarlig for eventuelle krav om erstatning fra den afbillede. Det er ligeledes Kundens ansvar at indhente samtykke, såfremt der i indholdet forekommer motiver, varemærker e.lign., der er ophavsretligt beskyttet. JakobsenImages.dk kan ikke drages til ansvar, hvis der bliver fremsat krav som følge af, at Kunden ikke har indhentet sådanne samtykker.

JakobsenImages.dk billeder må ikke bruges til at krænke andres logoer, firmanavne eller varemærker. Billeder må ikke anvendes til fremstilling og salg af produkter, hvor produktets primære værdi udgøres af billederne, eksempelvis postkort, krus, t-shirts, kalendere, plakater, screensavers eller wallpapers, uden forudgående tilladelse.

JakobsenImages.dk billeder må kun anvendes af kunden, til kundens egen markedsføring.
JakobsenImages.dk billeder må ikke videresælges eller rettigheder overdrages til tredjemand.
Ved tvivl kontaktes JakobsenImages.dk

JakobsenImages.dk billeder gælder det, at hvis indholdet skal bruges i forbindelse med sensitive emner (såsom racisme, misbrug o. lign.) skal Kunden indhente særskilt tilladelse hos JakobsenImages.dk

Ved offentliggørelse anføres JakobsenImages.dk i forbindelse med de publicerede billeder. Hvis indhold skal anvendes på anden måde end beskrevet i denne aftale, skal dette aftales særskilt og skriftligt med Jakobsen Images.

Al misbrug kan medføre erstatningsansvar. Kunden forpligter sig til at respektere eventuelle tidsbetingede offentliggørelsesklausuler, ligesom Kunden er forpligtet til at afpublicere billeder, der tilbagekaldes.

JakobsenImages.dk forbeholder sig ret til at forfølge ethvert misbrug og uretmæssig anvendelse af billeder/Video fra JakobsenImages.dk

JakobsenImages.dk tager forbehold for eventuelle ændringer i vilkår fra leverandører. Force Majeure: JakobsenImages.dk er forpligtet til at gennemføre alle rimelige foranstaltninger for at sørge for, at servicen til Kunden er opretholdt. Kunden kan ikke rejse krav om erstatning for tab på grund af forsinket levering, der sker som følge af brud på kommunikationssystemer eller andet, som JakobsenImages.dk ikke er herre over.

Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, herunder arbejdsnedlæggelser, krig, terror, oprør, naturkatastrofer, myndighedspålæg, nedlæggelse af forbud eller andre lignende retlige afgørelser, der hindrer udgivelsen af indhold.

Varer undtaget fortrydelsesretten: Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

JakobsenImages.dk Handelsbetingelser for Galleri:
Når du afgiver bestilling, accepterer du de generelle nedenstående handelsbetingelser gældende for JakobsenImages.dk.


Bestilling:
Alle priser vises i DKK og er incl. moms.

Når du bestiller produkter på www.JakobsenImages.dk, skal du være opmærksom på, at aftalen ikke anses for endelig indgået, før du modtager en ordrebekræftelse fra www.JakobsenImages.dk. Ordrebekræftelsen bliver sendt til den angivne e-mail adresse.

I teoretiske tilfælde kan der ske systemfejl, der gør, at du kan bestille et produkt, der for www.JakobsenImages.dk ikke er muligt at producere. I sådanne tilfælde vil www.JakobsenImages.dk kontakte dig og opstille forskellige løsningsforslag, hvor en af dem altid vil være, at du kan lade handlen gå tilbage.


Betaling:
Du har følgende 2 muligheder for betaling:

Betalingskort, Mobilpay og faktura.
Faktura gælder kun for virksomheder med CVR nr.

 

Sikkerhed:
Betales der med betalingskort eller e-dankort, er du altid sikret mod misbrug. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 DDK, hvis dit dankort misbruges ved brug af pin-koden. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypteret (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken www.JakobsenImages.dk eller andre har mulighed for at læse oplysningerne.

Ved kundetilpassede produkter, som eksempelvis Plakater, kunsttryk og alu print, trækkes beløbet, når produktionen startes.

Send aldrig penge til www.JakobsenImages.dk pr. brev. Vi kan ikke påtage os ansvaret for evt. bortkomne kontanter, checks, frimærker eller andet sendt til www.JakobsenImages.dk.
 

Privatlivspolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 

Behandling af personoplysninger:
Når du foretager et køb, registrerer vi dine personoplysninger i vores system.
Vi passer naturligvis på dine oplysninger, og behandler dem i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen/Databeskyttelsesloven.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.
Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål,
som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener,
at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: ole@den-utraditionelle.dk


Handelsbetingelserne er senest opdateret den 13.01.2023